Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom geluid meten?

foto_waaromVliegtuigen produceren geluid. Omdat burgers zich in het algemeen meer ergeren aan vliegtuigen dan aan knetterende brommers of dreunende Harley’s, moet het geluid van vliegtuigen binnen de perken worden gehouden. Daarvoor heeft de overheid normen opgesteld en geluidsklassen gedefinieerd. Hoe meer geluid, hoe meer beperkingen worden opgelegd en hoe hoger het landingsgeld.

Elk vliegtuig moet een geluidscertificaat hebben om een Bewijs van Luchtwaardigheid (BVL) te kunnen verkrijgen. Fabrikanten van vliegtuigen vragen dit geluidscertificaat aan bij de nationale luchtvaartautoriteit in hun land. Wordt een vliegtuig goedgekeurd, dan nemen andere luchtvaartautoriteiten deze goedkeuring over. Bijvoorbeeld een Cessna die in de Verenigde Staten wordt gefabriceerd en door de FAA wordt toegelaten, wordt door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geaccepteerd, mits het geluidsniveau ook aan de Europese normen voldoet.

Bij amateurbouw-vliegtuigen geldt dit automatisme niet, omdat er meestal unieke combinaties van vliegtuig, motor en propeller worden gebruikt. Het geluid dat deze experimentals maken, moet gemeten worden door een erkende organisatie. Aircraft Noise Measurement Institute (ANMI) is erkend door de ILT en is momenteel in Nederland de enige organisatie die metingen verricht aan amateurbouw-vliegtuigen, teneinde een geluidscertificaat te verkrijgen.

ILT, afdeling Luchtvaart, is de organisatie die het BVL verstrekt. Door deze Inspectie wordt in eerste instantie een tijdelijk BVL afgegeven dat een jaar geldig is. In dat jaar is er gelegenheid een geluidsmeting uit te laten voeren.