Planning van geluidsmetingen

MEDELING

ANMI heeft besloten de geluidsmetingen voor het verkrijgen van een geluidscertificaat per 1 oktober 2022 te staken.

Onvoldoende personele bezetting en het ontbreken van enthousiaste opvolgers

maken het onmogelijk te blijven voldoen aan de eisen die aan een gecertificeerde organisatie gesteld worden.


Het volledige geluidsmeetproces bestaat uit twee fasen:

• de prestatiemeting, incl. de controle van alle vliegtuiggegevens

• de geluidsmeting zelf op een andere datum.

Door de aard van de werkzaamheden zijn de twee fasen niet op één dag uit te voeren. Daardoor zal ook de planning gefaseerd zijn.


Plannen van de prestatiemeting

Controle van alle vliegtuiggegevens en instructies voor het verdere geluidsmeten. Deze planning is afhankelijk van: toestemming van het vliegveld, beschikbaarheid van de waarnemer/co-piloot en geschikte weersomstandigheden.


Plannen van een geluidsmeetdag

Afhankelijk van: toestemming van het vliegveld, de te verwachten omstandigheden op de meetlocatie, het aantal te meten vliegtuigen, beschikbaarheid vliegtuigen en eigenaars, beschikbaarheid alle leden van de meetploeg en natuurlijk de weersomstandigheden.


Vereiste weersomstandigheden

Het mag niet harder waaien dan 5,3 m/s, de luchtvochtigheid moet tussen 20% en 90% bedragen en de temperatuur moet liggen tussen 2 en 35 °C. De crosswind mag niet meer dan 5 knots (9,2 km/uur) zijn. Als alles binnen de normen is, kunnen diverse onvoorziene omstandigheden weer spelbreker zijn. Bijvoorbeeld: de wolkenbasis is te laag, het zicht voor de piloten die naar de meetlocatie moeten vliegen, is onvoldoende en zo zijn er nog veel meer onverwachte omstandigheden die kunnen opdoemen.


Nieuwe planning maken

Als de geluidsmeting wordt afgelast moet er opnieuw een datum gepland worden. Alles begint dan weer van voren af aan. Kan iedereen van de meetploeg weer een dag vrij nemen? Kunnen op die nieuwe datum weer alle kandidaten/vliegtuigen? Zijn er dan weer andere externe belemmeringen waar we rekening mee moeten houden?

Het vaststellen van een geluidsmeetdatum ver van te voren, bleek steeds geen enkele zin te hebben. Alleen planning op redelijk korte termijn biedt kans van slagen. Maar wanhoop niet: de meetploeg heeft inmiddels veel ervaring, waardoor er ondanks de vele belemmeringen, toch steeds weer geschikte meetdagen werden gevonden. Een flexibele opstelling van alle partijen is wel noodzakelijk om tot een geslaagde meting te komen.

Planning

ANMI start in de maanden april en mei met voorbereidingen voor het geluidsmeten.

Als vliegtuigeigenaren een verzoek voor geluidsmeten indienen bij ANMI zal er zo spoedig mogelijk in overleg worden bepaald wanneer het vliegtuig naar vliegveld Budel (EHBD) kan komen.

De prestatiemetingen zullen als eerste worden uitgevoerd. De instructies voor het geluidsmeten worden gelijktijdig doorgenomen. Dan is het vliegtuig gereed voor de eerstvolgende geluidsmeting.

Omdat de weersomstandigheden voor een geluidsmeting binnen bepaalde marges moeten vallen, is het ver vooruit plannen van een exacte datum riskant. Toch hebben we nu al een indicatie voor data.


april t/m mei 2022: performance voorbereidingen geluid meten.


In de eerste drie weken van juni 2022 zullen we 1 of meerdere geluid meetdagen plannen, mits er voldoende aanmeldingen zijn.

Om teleurstellingen te voorkomen, is het van groot belang tijdig uw voorbereidingen af te ronden.